Simurg Muay Thai Training Start

01/06/2021 tarihi itibarı ile yeni eğitim kayıtları başlayacaktır. Eğitimler sadece birebir olup, en fazla 3 kişilik grup halinde olacaktır. Eğitim seansları Bursa Savunma Sanatları Gençlik Spor Kulübünde yapılacaktır.
Teşekkür ederim.

(As of 01/06/2021, it will start giving new training. Trainings will be one-on-one and will be in groups of up to 3 people. Training sessions will be held in Bursa Savunma Sanatlari Sports Club Association)
Thank you

Aydın ÖZTÜRK

One Response to Simurg Muay Thai Training Start

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.