Savaşmayı bilmek savaşmamaktır

Neden Savunma, Dövüş ve Savaş Sanatlarını öğrenmekten kaçınıyorsunuz ve de çekiniyorsunuz? Tüm canlıların organları ve de Tabiat, Kainat kendi içinde savunma durumundadır. Her canlı her konuda kendini savunmayı ve amaçları doğrultusunda da savaşmayı bilmelidir. Bilen her zaman üstün durumdadır. Aslında savaşmayı bilmek savaşmamaktır.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.