Muay Thai 3. Balkan Çocuk Şampiyonası

MİNİKLER-YILDIZLAR VE KADETLER  ( BAY – BAYAN )

  MUAY THAI MİLLİ TAKIM  SEÇMESİ  VE WAİ KRU YARIŞMA TALİMATI

 

    Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanlığı 2012 yılı faaliyet programına alınan “Minikler – Yıldızlar ve Kadetler Bay-Bayan Balkan Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri  17-18 Kasım 2012 tarihleri arasında Muğla’nın Fethiye Spor Salonunda yapılacaktır.
1- Milli Takım Seçme müsabakalara katılım şartları:

 

1.1-2011Yılı Minik-Yıldız Türkiye Şampiyonasına katılmış ve ilk dört dereceye girmiş olan sporcular şuan bulundukları yaş ve kilo kategorisinde değişikliklere bakılmaksızın katılabilirler,

1.2-Milli takım seçmesine katılacak sporcular kulüplerinden ve velilerinden  maça katılmak istediğine dair muvafakatname antrenörlerinden sporcularının teknik olarak yeterli olduğuna dair imzalı beyan alınacaktır.

1.3-Sporcular müsabakaya gelirken Federasyon sicil nosunu belirten 6. khan kimlik kartı, 2012 yılı vizeli lisansını, Hakem kuruluna teslim edeceklerdir. Sporcuyu ringe çıkaracak antrenörler ve yardımcıları, 2012 yılında yapılan vize ve gelişim seminerlerine katılmış, vize almış olması gereklidir.

1.4-Özelikle Kadetler kategorisine; Daha önce yapılmış olan Türkiye Şampiyonalarına katılmış olması koşulu ile teknik olarak iyi görülmüş olan sporcular Teknik Kurul üyeleri tarafından teklif edilebilirler, Oluşturulacak teknik komisyon kararı ile uygun görülenler müsabakaya alınabilir.

 

2- Teknik Toplantı   :

2.1-Teknik toplantı 17 Kasım 2012 tarihinde saat: 09.00’ da  Fethiye Spor Salonu toplantı salonunda  yapılacaktır. Teknik toplantıya federasyonca görevlendirilen Yönetim Kurulu üyeleri, Teknik ve Hakem kurulları ile tüm idareci , antrenörler katılacaktır.

2.2-Teknik toplantıdan sonra yapılacak hakem toplantısında görevli hakemlere Muaythai müsabaka kuralları hakkında bilgiler ile yeni değişen kural ve teknikler hakkında bilgi verilecektir.

 

3- Tartı ve kuralar   :

3.1-İlk resmi tartı müsabakanın teknik toplantısının yapıldığı Spor salonunda 17 Kasım 2012 günü saat: 10.00 – 12.00 arasında yapılacaktır.

3.2-Tartıdan önce sporcuların doktor kontrolleri yapılacaktır. Tartılarda kesinlikle kilo toleransı yapılmayacaktır. Tartılar bittikten sonra İdareci ve antrenörlerin huzurunda sporcuların kura ve eşleşmeleri yapılacaktır. Eşleşmeler tüm  idareci ve antrenörlerin görebileceği bir alanda ( şeffaf ve görülür bir yöntem ile ) yapılıp asılacaktır.

 

4- Milli Takım  Seçmesinde uygulanacak Program :

17 Kasım 2012 Cumartesi günü

Teknik ve Hakem toplantısı           : 09.00 – 10.00

Doktor kontrolü Tartı kayıtlar        : 10.00 – 12.00

Kura ve eşleşmeler                        : 12.30 – 13.00

Eleme  Müsabaka                          : 14.00 – 19.00

 

18 Kasım 2012 Pazar günü:

Doktor ve Tartı kontrolü                 : 07.00 – 08.00

Hakem Toplantısı                           : 09.00 – 09.30

Yarı Final Müsabakaları                  : 10.00 – 13.00

Final Müsabakaları                         : 14.00 –  19.00

 

5- Sıklet Yaş ve Kategoriler: ( Bu sikletler sadece Balkan Şampiyonası için düzenlenmiştir)

1-Minikler Erkek ve Bayanlar  10-11 Yaş  2002 ve 2001 doğumlular, ( ay gün hesabı yapılmayacaktır. )

Minik Erkekler  ( 10 –  11   yaş :  -30 –  34 – 38 – 42 – 46 – (+)46

Minik  Bayanlar ( 10 –  11  yaş :  -30  – 34 – 38 – 42 – 44 – (+44)

Bir kategoride en az  ( 2 ) sporcu olmalıdır , eğer yoksa kategoriler alttan üste birleştirilecektir.

 

2-Yıldızlar Erkek ve Bayanlar  12-13 Yaş 2000 ve 1999 doğumlular, ( ay gün hesabı yapılmayacaktır. )

Yıldız Erkekler ( 12 – 13 yaş  : -36 – 40 – 44 – 48 – 51 – 54  – 57 – (+)57

Yıldız Bayanlar ( 12 – 13 yaş : -34 – 38 – 42 – 46  – 50 -54(+)54

Bir kategoride en az  ( 2 ) sporcu olmalıdır , eğer yoksa kategoriler alttan üste birleştirilecektir.

 

3-Kadetler Erkek ve Bayanlar  14-15 Yaş 1998 ve 1997 doğumlular, ( ay gün hesabı yapılmayacaktır. )

Erkekler ( 14 – 15 yaş  : -46  – 51 – 57 –  63,5- (+)63,5

Bayanlar ( 14 – 15 yaş : -40 – 46 – 51 – 57- (+)57

Bir kategoride en az  ( 2 ) sporcu olmalıdır , eğer yoksa kategoriler alttan üste birleştirilecektir.

 

6- Müsabaka sistem Raund ve süreleri :

A – Minikler Bay Bayan  :  ( 1 )  dakikadan ( 2 ) Raund , ( 1 )  dakika dinlenme

Minikler kategorisinde kafaya tüm vuruşlar yasaktır.

B – Yıldızlar Bay Bayan  :  ( 1 )  dakikadan ( 3 ) Raund , ( 1 )  dakika dinlenme

Yıldızlar kategorisinde kafaya hafif tekme vurulabilir , kafadan nakavt yasaktır , kafaya diz , dirsek ve

yumruk vurulmaz.

C – Kadetler  Bay Bayan  :  ( 1,5 )  dakikadan ( 3 ) Raund , ( 1 )  dakika dinlenme

Yıldızlar kategorisinde kafaya yumruk ve tekmeler atılabilir , kafaya diz ve dirsek vurmak yasaktır.

Sporcular birbirlerine sarıldıklarında klinç için en fazla  ( 3 )  saniye olabilir , ( 3 ) saniye sonra derhal hakem  tarafından ayrılır.

 

7- Wai Kru ve Kareografi şampiyonası  :

6 – 7        yaş Wai Kru dans ve kareografi yarışması ,

8 – 9        yaş Wai Kru dans ve kareografi yarışması ,

10 – 11    yaş Wai Kru dans ve kareografi yarışması ,

12 – 13    yaş Wai Kru dans ve kareografi yarışması ,

14 – 15    yaş Wai Kru dans ve kareografi yarışması ,

Yarışmacılar  ( 2 ) kişi olarak ring veya tatami de  dans ve kareografilerini yapacaklardır. Yarışmada ( 5 ) yan ( 2 ) masa hakemi olarak  ( 10 )  puan üzerinden puanlama yapılacaktır ve kazan köşe ilan edilecektir.

 

8- Müsabaka görevlileri   :

8.1-Görevli Merkez Hakem Üst  Kurulu tarafından faaliyetin başlaması ile birlikte, toplantı, tartılar, eşleşmeler ve müsabakaların yönetiminde tarafsızlık ilkeleri ile Federasyonumuzun yayınlamış olduğu ‘’Amatör Muaythai Müsabaka Talimatı, Amatör Muaythai Hakem Talimatı’’ ve bu talimatlara göre usul ve esasların uygulanıp uygulanmadığı, görevli idareci, hakem, antrenör, sporcular ve diğer kişiler hakkında, ne gibi şikayetler geldiği hususunda kontrol ve denetim yapılarak müsabakaların bitiminden sonra tanzim edilecek müsabaka raporu Federasyona gönderilecektir.

8.2- Müsabakalar Merkez Amatör Hakem kurulunca   ‘’Amatör Muaythai Müsabaka Talimatı, Amatör Muaythai Hakem Talimatı’’ esaslarına göre yönetilecektir.

9- İtirazlar:

9.1-Müsabakalara itirazlar diplomalı il antrenörü tarafından usulüne uygun yazılı olarak Federasyonun hesabına 100 Türk lirası yatırılarak veya tutanak karşılığında federasyon görevlisine teslim ederek dilekçelerini, görsel delili veya kanıtını Federasyonca tayin edilen itiraz kuruluna vereceklerdir, itiraz sürecinin başlaması için sporcunun  ringi terk etmiş ve sahadan uzaklaşmış olması gerekir. Kamera haricinde fotoğraf makinesi ve cep telefonu ile yapılan çekimler görsel delil olarak kabul edilmeyecektir.

9.2-İtiraz maçın bitiminden en fazla 30 dakika içinde sadece belgeli antrenör tarafından yapılabilir, ücreti yatırılmayan itirazlar ve sözlü yapılan itirazlar ile hakemleri ve yöneticilere zan altında bırakacak davranışlarla müsabakaların ahengini bozacak gereksiz itirazlar görüldüğünde derhal Disiplin ve Ceza kuruluna sevk edilebileceği gibi il, idareci, antrenör, kulüp ve sporcular hakkında tedbir uygulanarak müsabakalardan ihraç edilebilecektir.
10-Harcırahlar:

10.1-Milli Takım  Seçme müsabakalarında  sporculara herhangi bir ödeme yapılmayacaktır, federasyon tarafından görevlendirilen antrenörlere, teknik personele ve hakemlere federasyonumuzca kanuni harcırahları ve konaklama bedelleri ödenecektir.

10.2-İl Müdürlüğünce görevlendirilip, Milli takım seçmelerine katılıp harcırah alamayan sporcu, idareci ve antrenörlere  bütçe imkanı göz önünde bulundurularak İl Müdürlüklerince harcırah ödenebilir.

10.3-Faaliyetin yapılacağı İl Müdürlüğünce görevlendirilen  11 il personeli ile  1 doktor, 2 sağlık personeli ve 1 ambulans şoförünün tazminat ve harcırahları Federasyonumuz tarafından ödenecektir.
11- Müsabaka katılım izin işlemleri:

Müsabakalara katılan idareci, hakem, antrenör ve sporcuların izin işlemleri bağlı bulundukları Gençlik Hizmetleri ve Spor  İl Müdürlüğünce  yapılacaktır. İstisnai durumlarda federasyonumuz imkanlar dahilinde yardımcı olacaktır.

 

12- Organizasyon:

Müsabakaların organizasyonu ve açıklık bulunmayan tüm hususlarda Federasyonumuzun görevlendirdiği kurulları yetkilidir.  Müsabakanın yapılacağı il müdürlüğü gerekli olan aşağıdaki görevleri yerine getirmelidir ;

 

1-İki adet ring kurulması, 2-Tartı için en az 4 adet elektronik tartı aleti. 3-Ambulans ve doktor hazır bulundurulması.

4-Müsabakalar süresince gerekli Emniyet tedbirlerinin aldırılması, 5-bilgisayar ve yazıcı, yeterli kağıt ile fotokopi cihazından yararlandırılması.6-Toplantı salonunun hazır edilmesi gereklidir.

 

                                                                                                                                  Halil DURNA

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.