LÜTFEN ARTIK BU TERÖR VE KÖTÜLÜK BİTSİN.

Bu Ülkede yasa yok mu ki zorbalara cezası verilebilsin! Bu Ülke ve bu Ülkenin  yöneticileri bu kadar beceriksiz mi ki bu halkı ölüme sürüklüyor. Beni uluslararası kanunlar ve bir takım yönetmelikler ilgilendirmez. Beni önce Ülkem ve ülkemin halkı ilgilendirir. Lütfen artık bunu bitirin. Lütfen artık zalim beslemeyi bırakın.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.