Bölgeler ve Türkiye Şampiyonası Müsabaka Talimatı

İl Müdürlüklerine gönderilen, 14.12.2012 tarih ve 995 sayılı yazılarımız ekinde belirtilmiş olan “Çocuklar-Gençler Bay ve Bayanlar ile Büyük Erkeler Bölge Şampiyonaları Muaythai ve Wai Kru çocuklar müsabakaları talimatta Bölge Şampiyonaları yer ile tarihlerinde ve kilo kategorilerinde değişiklikler yapılmıştır.

Bu sebeple yukarıda anılan tarih ve sayılı talimat iptal edilmiş olup, ekte yayınlanan talimata göre Federasyonumuzun 2013 yılı faaliyet programında yer alan “Çocuklar-Gençler Bay ve Bayanlar ile Büyük Erkeler Bölge Şampiyonaları Muaythai ve Wai Kru çocuklar müsabakaları talimatta belirtilen tarihlerde Ankara, Mersin, Kocaeli, İzmir, Çorum, Gaziantep (Kesin Değil), Elazığ ve İstanbul illerinde yapılacaktır.

Türkiye Çocuklar-Gençler Bay ve Bayanlar ile Büyük Erkeler şampiyonası ise 18-24 Şubat 2013 tarihinde Antalya’nın Alanya ilçesinde yapılacaktır.

Çocuklar-Gençler Bay ve Bayanlar ile Büyük Erkeler Bölgeler ve Türkiye Şampiyonası talimatı yeniden düzenlenerek ekte sunulmuş olup ilgililere duyurulur

2013 ÇOCUKLAR –GENÇLER BAY VE BAYANLAR İLE BÜYÜK ERKELER
MUAY THAI BÖLGELER ŞAMPİYONLARI İLE TÜRKİYE ŞAMPİYONASI VE WAİ KRU ÇOCUKLAR MÜSABAKALARI TALİMATI

Türkiye Muaythai Federasyonu 2013 yılı faaliyet programında yer alan “Çocuklar-Gençler Bay ve Bayanlar ile Büyük Erkeler Bölge Şampiyonaları Muaythai ve Wai Kru çocuklar müsabakaları talimatta belirtilen tarihlerde Ankara, Mersin, Kocaeli, İzmir, Çorum, Batman, Elazığ ve İstanbul illerinde yapılacaktır.

Türkiye Çocuklar-Gençler Bay ve Bayanlar ile Büyük Erkeler şampiyonası ise 18-24 Şubat 2013 tarihinde Antalya’nın Alanya ilçesinde yapılacaktır.

1- İllerin Müsabakalara katılım şartları:
Bölge Şampiyonalarına Spor Genel Müdürlüğü Sicil lisans verilerine göre 5000 sporcu lisansının üzerinde olan İstanbul ili 3 takımla, 1000 lisansın üzerinde olan Adana, Ankara, Antalya, Çorum, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Samsun illeri her kilo ve kategoride iki sporcu ile, 1000 sporcu lisansının altında olan diğer iller her kilo ve kategoride bir sporcu ile bağlı oldukları bölge şampiyonlarına katılabilecekler. Yurtdışında yaşayanlar Türk sporcular, Batı Marmara bölge şampiyonasına katılarak, derece yapmaları halinde Türkiye Şampiyonasına katılabilecekler.

1.1-SGM sicil kayıtlarına göre Marmara Bölgesi 8504, Akdeniz 6742, İç Anadolu 5412, Ege 5100, Karadeniz 4418, Doğu Anadolu 1794, Güney Doğu Anadolu 1407, lisanslı sporcuları mevcut. Alınana kararlar çerçevesinde 2013 yılında düzenlenecek olan bölge şampiyonlarına Batı Marmara,  Ege, İçanadolu, Akdeniz her kilo ve kategorisinde 2 sporcu ile, Karadeniz bölgesi, Doğu Maramara, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgeleri her kilo ve kategorisinde 1 sporcu ile  Türkiye Şampiyonasına katılabilecekler, kilo almaları, kilo değişmesi halinde müsabakaya alınamazlar, yerlerine başka sporcu getirilemez, kategoriler boş olsa dahi Bölge şampiyonlarına katılmayan yada yenilmiş olan sporcular Türkiye Şampiyonasına getirilemez, hiçbir şekilde verilen kontenjanın  dışına çıkılamaz, Türkiye Şampiyonası birinci olan sporcular Dünya Şampiyonasında kilo değiştiremezler,

1.2-İl temsilcileri Şampiyonalara katılmaya hak kazanan sporcuların kulüp antrenörlerinden veya velilerinden sporcularının yeterli olduğuna dair imzalı beyan ve muvafakat name alarak kafile listelerinde adı soyadı, doğum tarihi (gün-ay-yılı) yazılı, kulübü, Federasyon sicil nosu, vizeli lisans nosu, khan derecesi ve kilosu ile yaş kategorisi yazılı listeyi il müdürlüğünden onaylı şekilde getirerek müsabaka görevli hakem kuruluna teslim edeceklerdir. Yeterlilik ve muvafakat belgesinde yer alan ile il Müdürlüklerince kafilede görev alan antrenörler ve yardımcıları, vize ve gelişim seminerlerine katılmış ve vize almış olması gereklidir.

1.3-Bölgeler ve Türkiye Şampiyonası müsabakalarına katılabilmek için Çocuklar kategorisi için sporcular Federasyonumuz tarafından verilmiş olan en az 2. Khan derecesine, Gençler kategorisi için en az 6 khan derecesine, büyükler kategorisinde en az 9. Khan derecesine ve Muaythai lisansına sahip olmalı ve tartı günü  ibraz etmelidirler,  yeterli khan derecesi olmayan ve Federasyonun sicil ve lisansına sahip olmayan sporcular müsabakaya alınamazlar. Merkez Amatör Muaythai Hakem Kurulu lisans fotokopisi ve federasyon khan sicil kartının fotokopisini alıp müsabakaya katılanları çizelge halinde listeleyerek federasyon Merkez Hakem Üst Kuruluna verecektir.

2- Sıklet Yaş ve Kategoriler:
2.1-Minik Çocuklar Ay gün aranmadan 10-11 Yaşında olan Kızlar ve Erkeler  2003-2002 doğumlular,
Minik Erkek (10-11) yaş: -30 -33 -36 – 39 -42 -45 – 48 – 51 -54 +54 kg.
Minik Kızlar (10-11 yaş: 30 –33 -36 – 39 -42 -45 – 48 -51 +51 kg.

2.2-Yıldız Kadetler; Ay gün aranmadan 12-14 Yaşında olan Kızlar ve Erkeler  2001-1999 doğumlular
Yıldız Kadet Erkek (12-14) yaş: -36 -39 – 42 – 45 -48 -51 -54 -57 -60 -63.5 -67 kg.
Yıldız Kadet Kızlar (12-14)  years: -36 -39 -42 – 45 – 48 -51 -54 -57 -60 kg.
Yıldız Kadet kategorisinde olup kilo kategorisinde 14 yaşında olan ve ağır siklet olan sporcular,  sporcunun velisi ve antrenörünün noter taahütnamesi ile gençlere alınabilir.

2.3-Gençler Kızlar ve Erekler 15-17 yaş müsabaka tarihine gore ay gün doğum tarihi hesaplanır. 1998 ve 1995’li olup 18 Mart’tan sonra doğanlar.
Gençler Erkek (15-17) yaş:  -42 -45 -48 -51 -54 – 57  -60 -63.5 -67 -70  -75 -81 +81 kg.
Gençler Kızlar (15-17) yaş:  -42 -45 -48 – 51 -54  -57 -60  -63.5 kg.

2.4-A Divisyon Büyük Erkekler Sıkletleri  : ( 17 – 35 yaş ( 1996 – 1978 ) doğumlular ;
Büyük Erkek -48 kg, -51 kg, -54 kg, -57 kg,-60 kg, -63.5 kg, -67 kg, -71 kg, -75 kg, -81 kg, -91 kg, +91 Kg.

2.5- B Divisyon Büyük Erkekler Sıkletleri   : ( 17 – 35 yaş ( 1996 – 1978 ) doğumlular ;
Büyük Erkekler -51 kg, -54 kg, -57 kg, -60 kg, -63.5 kg, -67 kg, -71 kg, -75 kg, -86 kg,

2.6-Wai Kru ve Kareografi şampiyonası:
8 – 9        yaş Wai Kru dans ve kareografi yarışması,
10 – 11    yaş Wai Kru dans ve kareografi yarışması,
12 – 14    yaş Wai Kru dans ve kareografi yarışması,
15 – 18    yaş Wai Kru dans ve kareografi yarışması,
Bir kategoride en az  ( 2 ) sporcu olmalıdır, eğer yoksa kategoriler alttan üste birleştirilecektir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.