Aday Hakem Kursu

Aday Hakem Yetiştirme Kursları (Bolu, Hatay, Bursa)

Federasyonumuzun 2012 faaliyet programında yer alan 1. Muaythai Aday Hakem Kursu  27-29 Ocak 2012 Tarihlerinde Bolu ilimizde,  2. Muaythai Aday Hakem yetiştirme kursu  03-05 Şubat 2012 Tarihlerinde Hatay ilimizde, 3. Muaythai Aday Hakem Kursu 24-26 Şubat 2012 Tarihlerinde Bursa ilimizde yapılacaktır.

Amatör Muaythai Hakem Talimatının” Ek’te belirtilen Madde 24’te, ve Federasyon Yönetim Kurulu kararlar çerçevesinde hakem olabilme şartlarını taşıyanlar katılabilecektir.

İlgililere duyurulur.

3. Kurs Yeri: (24-26 Şubat 2012)
Bursa Gençlik Hizmetleri ve  Spor İl Müdürlüğü

Kurs için İrtibat:
Aydın ÖZTÜRK : Muaythai Federasyonu Bursa İl Temsilcisi.
Tel:             0541 378 16 16

Kurs Eğitimenleri ve Yeneticisi:
1- Yılmaz UYANIK/ MAHK  Başkan Yrd., Kocaeli
2- Şakir BAYRAMOĞLU/ MHÜK Üyesi
3- Sadık ÖZTÜRK/  Kurs Yöneticisi

MUAY THAİ HAKEMLİK KURSUNA GELECEKLERDEN İSTENİLEN BELGELER
1. Kursa katılmak için dilekçe formu (www.muaythai.gov.tr indirilebilir).
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. Sabıka kaydı (Savcılıktan)
4. Diploma fotokopisi, öğrenim belgesi (Kurumundan veya Federasyon kurs yöneticisinden aslının aynısıdır tadsikli)
5. Sağlık raporu,
6. 4 adet vesikalık fotoğraf
7. Cezasının bulunmadığına dair Gençlik ve Spor il Müdürlüğünden belge,
8. Muay Thai lisansı fotokopisi
9. Kursa katılım ücreti, Kimlik ücreti ve Diploma ücreti toplam 115 (Yüz onbeş) TL ücretin
Bankaya ödendiğine dair makbuz, kurs ücreti kurs bitimi öncesi yatırılmış olmalıdır. Elden ücret alınmayacaktır.

Türkiye Muaythai Federasyonu
Banka Hesap Bilgileri:
Banka Adı : Türkiye Garanti Bankası
Özel Gelir Hesabı I B A N : TR98 00062000 7110 0006 2990 44

Eki:Hakem Olabilme Şartları ektedir.

Muay Thai Hakemi Olabilme Şartları:
Madde 24 — Hakem olabilmek için aşağıdakişartlar aranır;
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Muay Thai sporunda milli sporcularile antrenörler olanlardan tahsil şartı aranmaz).
c) Muay Thai lisansına sahip olmak,
d) 18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olamamak. (Yönetim Kurulu Kararları Gereğince)
e) Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası olmamak, (ortopedik özürlü kişilermasa veya yan hakemlik için kursa katılabilirler),
f) Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak,
g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapisveyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla;zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancıkötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcısuçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarındandolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak.
h) Federasyonumuzun Ceza talimatına göre Ceza Kurullarınca haklarında altı aydan fazla veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hakmahrumiyeti cezası almamış olmak.
Branşındaki kulüplerin yönetim kurullarında yönetici, antrenör, sporcu veya il temsilcisi olanlar
hakem kurslarına katılabilirler. Ancak bu görevlerini muhafaza ettikleri sürece hakemlik yapamazlar.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.